Kui Teil on arvutimure või mõni muu
IT-alane küsimus, oskame meie Teid aidata.

Kiire internet on andnud suurepärase võimaluse lahendada suurema osa arvutiprobleemidest füüsiliselt kohale tulemata. Oluliseim selle juures on teenuse osutamise kiirust ja kokkuhoid transpordikuludelt.
Hoolduseks kasutame turvalist ja tunnustatud TeamViewer kaug-abi tarkvara. 

Soovitame Arvuti-abi (Teamviewer) programmi laadida oma arvuti töölauale, et oleks IT-abi ONLINE abi alati käepärast.

IT-abi ONLINE teenuse läbiviimine:

 • Klient käivitab IT-abi ONLINE programmi (TeamViewer) ja teatab sealt saadud koodid (ID ja parool).
 • Pooltevahelisel kokkuleppel logib teenuse osutaja kliendi arvutisse kliendi poolt teatatud koodide (ID, parool) alusel.
 • Kogu teenuse läbiviimist näeb ka klient oma arvuti ekraanil.
 • Kliendil jääb alati võimalus igal hetkel teenuse seanss katkestada, sulgedes lihtsalt
  IT-abi ONLINE (TeamViewer) programmi.
 • Igal IT-abi ONLINE (TeamViewer) programmi käivitamisel genereeritakse teenuse läbiviimiseks uus parool, mistõttu ilma kliendipoolse soovita pole võimalik mingil moel  IT-abi ONLINE teenust aktiveerida. Teenuse osutamine on võimalik vaid kliendi poolt teatatud koodide alusel.
 • Osutatud teenusele tagatakse täielik konfidentsiaalsus. Kogu IT-abi ONLINE teenuse läbiviimise ajal tegeleb teenuse osutaja vaid konkreetse probleemi lahendamisega ega tunne vähimatki huvi kliendi isiklike failide vastu arvutis.
 • Tehtud töödele anname garantii, ehk siis kui seoses osutatud teenusega peaks ilmnema mingisugunegi puudujääk, saab see lisakuludeta esimesel võimalusel kõrvaldatud.


IT-abi ONLINE teenuse hind ja tasumise tingimused:

 • Tööpäevadel 9.00-17.00 - 90 €/h
 • Väljaspool tööaega 17:00-9:00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel - 110 €/h
 • Teenuse ajaline arvestus 15 min täpsusega, minimaalselt 15 min
 • Teenuse ajalisse arvestusse läheb vaid aeg, mis on otseselt seotud teenuse osutamisega
 • Vahetult pärast teenuse läbiviimist lepivad teenuse osutaja ja teenuse saaja kokku teenusele kulunud aja ja teenuse eest tasutava summa.
 • IT-abi ONLINE osutatud teenuste eest tasub teenuse saaja esitatud arve alusel 7 päeva jooksul, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.


Kõikidele hindadele lisandub 20% käibemaks.

Teenuste hinnakiri