Uuenduslik

Põhineb uusimal pilvetehnoloogial


Mobiilne

Toimib Androidi mobiilirakendusel ning tahvelarvutil, samuti iOS iPadil.


Operatsioonisüsteemid

El Capitan, Sierra, Windows10


Mitmed võimalused

E-arved, KMD INF, SEPA maksed, VD aruanne, API liides

 

MYSTANDARD

MyStandardi lehekülg on uus portaal klientidele ja partneritele, mis tagab juurdepääsu
erinevatele funktsionaalsustele võimaldamaks teil hallata pilves olevat programmi.
Läbi MyStandardi keskkonna saad peatada ja taaskäivitada ettevõtte Booksi
programmi; laadida alla tekstikoopiaid; vaadata serveri logiinfot; uuendada paroole.
Tutvu pikemalt MyStandardi keskkonnaga siit

API LIIDES

Võimalik teha veebipäringuid Standard Booksi andmebaasi. Loe täpsemalt siit

VD ARUANNE

Lisatud on ühendusesisese käibearuande (VD aruande) esitamine Eesti Maksu- ja
Tolliametile hõlpsamalt. See tähendab, et raamatupidajal on võimalik senise
andmete käsitsi sisestamise asemel meie tarkvaraprogrammist eksportida kogu
vajalik info nõutud vormis ning esitada see otse Maksu- ja Tolliametile. Loe
täpsemalt siit

ÜLDTEAVE

Menüü „Koosta“

Operatsioonide menüüst on eraldatud „Koosta“ valikud.
Kõigisse “Vaata“ ja „Sirvi“ akendesse on lisatud uus menüü “Koosta“, mis võimaldab
luua uusi kaarte sel hetkel avatud akna alt.

Aseta aken „Ctrl Enter“

Aseta aknas puudub otsingulahter.
„Aseta“ aken avaneb nüüd automaatselt rippmenüüst selle välja all, kuhu andmeid
sisestatakse.
„Sirvi akna filtreerimine“ funktsioon võimaldab filtreerida tulemused nii, et need
vastaksid sellele, mis sisse trükiti.

Maatriksiridadega seotud toimingud

Maatriksiridadega seotud toimingud ja tegevused on nüüd leitavad menüü "Rida" alt,
millele pääseb ligi paremklikiga (Windows) või Ctrl-nupuvajutusega (Mac OS X)
vastaval real.

Aruanded

Aruandeid saab nüüd Excelisse avada, failiks salvestada ja ümber arvestada ilma, et
ekraanile kuvatud aruanne sulguks.

Arhiiv

Kirjaklambri alla jäävad failid, mis on sinna lisatud (PDF, Excel jms) . Kaartide vahelised
seosed on tõstetud eraldi nupu alla.

Põhiakna registrid

Registrite üksikikoonid on nüüd asendatud üheainsa „Registrid“ ikooniga, mis avab
akna, kus on loetletud kõik konkreetses moodulis paiknevad registrid.
Põhiaknas on ka uus ikoon „+“, mida saab hetkel avatud moodulis kasutada soovitud
registrisse uute kannete tegemiseks. Näiteks, kui olete pakkumiste moodulis, klõpsate
põhiakna ülaservas oleval ikoonil „+“ ja valite rippmenüüst „uus pakkumine“, siis saate
luua uue pakkumise kaardi.

Sirvimise filtreerimine

Siiani oli võimalik sirvimise filtreerimine ainult sisse ja välja lülitada kogu andmebaasis,
mis tähendas, et funktsioon oli kasutatav samaaegselt kõikides registrites. Nüüd on
võimalik määrata erisusi, ning lülitada funktsioon sisse ja välja ka ainult kindla registri
jaoks. See võimaldab paindlikumalt erinevatel kasutajatel programmi kasutada ning
aitab vähendada serveri koormust.

Kasutajagrupp

Süsteemile on lisatud uus kasutajagrupp “Laoliikumiste kinnitamine”. See võimaldab
administraatoril määrata täpsemaid ligipääsuõigusi ning parandab samal ajal
laoliikumiste haldust.
See kasutajagrupp võimaldab kaht stsenaariumit:
    1. Kui kasutajal on täielikud kasutajaõigused, siis saab ta vastu võtta eelnevalt
       kinnitamata laoliikumise ja kaardi siis salvestada.
   2. Kui kasutajal täielikke kasutajaõigusi pole, siis ei saa ta seda kinnitada.

Kaardi kustutamine sirvi aknas

Süsteemile on lisatud infosõnumid. Kui püüate kustutada kaarti sirviaknas, siis ilmub
hüpiksõnum, mis ütleb teile, et esmalt on vaja kaart avada ja alles siis saab selle
kustutada.

Logimiskontroll

Tehnikamoodulis on nüüd uus seadistus “Säilita algne kaart välja muutmisel”. Nüüd
saab tehtud muudatuste põhjal määrata kindlaks, kas kaart tuleb säilitada. Te saate
näiteks kontrollida kõiki kontakti kaardi e-posti välja muudatusi ja otsustada algset kirjet
mitte säilitada, kui kontaktikaardil muudetakse nime.

Ärianalüüs (BI)

Põhiaknas asuv uus „BI“ funktsioon võimaldab kuvada soovitud perioodi müüginäitajate
või pearaamatusse kantud andmete statistika graafilisel kujul, kas tulp-, sektor-, joon- ja
pinddiagrammina.
Müügistatistikas näidatakse müügiandmeid kuude, objektide, kliendikategooriate või
kaubagruppide kaupa, kus läbimüüki on mõõdetud laekumiste, müüdud koguste, müügi
maksumuse või kogukasumi järgi.
Finantsstatistikas kuvatakse konkreetsete finantskontode ja/või objektide kanded
sarnaselt müügistatistika aruannetega.

Ärianalüüs - Kasutajagrupid

Uued õigused on lisatud põhiakna jaoks, võimaldades määrata, milliseid graafikuid iga
kasutaja näeb oma põhiaknas. Uued lisatud valikud on:
• Vaata Top kliente
• Vaata Top tarnijaid
• Vaata Top artikliklasse
• Vaata Top kasumiaruanne
• Vaata Top müügimehed

TEHNILINE TEAVE

Uuesti ühenduse võtmine

„Kasutaja seadistused“ moodulisse on lisatud uus valik "Terminalikoha valikulised
võimalused“, mis võimaldab serveriga automaatselt uuesti ühendust võtta.

E-posti kinnitamine

Süsteemi sisenemiseks tuleb kõigil kasutajatel oma e-posti aadress kinnitada.
Uus toimingumenüü "Valideerimine" ja "Kontrolli valideeritud e-postiaadressi" on lisatud
isikute registrisse.

Tehnika moodul

Uus seadistus „Kliendi integratsioon“ seadistus võimaldab integreerimist OSX Address
Booki, Skype'i ja Bria Softphone'i rakendustega.
„Kaartide arv“ on uus linnukesega märgistamise kastike, mille abil saab kaasata kõik
ettevõtted, kes on nõus saama teavet ühes ja samas kohas.“

MÜÜGIARVED/MÜÜGIRESKONTRO

Artikli hetkeseisu muutmine

Nüüd saab igale kasutajatele määrata, kas „Artikli hetkeseis“ aken avaneb vaikimisi või
mitte.

Müügireskontro aruandes otsing arve kogusumma järgi

Nüüd on võimalik otsida arveid nende kogusumma järgi. Aruande määramisaknasse on
lisatud väli summade vahemiku sisestamiseks, suurendades otsingu efektiivsust ja
vähendades aega, mis kulub kasutajal arve otsimiseks.

Müügireskontro aruandes sorteerimise valik

Lisatud on valik, et aruandes saaks arved sorteerida kliendikoodi või kliendi nime järgi.

Arved

Netokaalu on võimalik trükkida ühiku, rea või kogu arve lõikes.

Aruanded

Aruandele “Müük lao kohta” on lisatud täiendav filter. See uus artikli klassi nimeline filter
võimaldab koostada aruandeid kaubagrupi või kaubagruppide vahemiku kohta.

Käibemaksuarvutused

Me muutsime täpsemaks valemi, mis arvutab käibemaksu müügidokumentidel, nagu
pakkumistel, tellimustel ja arvetel. Muudatus on märgatav väikseid numbreid
ümardades.

KASSAMÜÜGIMOODUL ehk POS

Erinevad allahindlused

Nüüd on võimalus lisada POSi arvetele ja ostuarvetele kauba jaoks mitu allaahindlust.
Selle võimalusega summeeritakse ja korrutatakse diskontoga summasid automaatselt,
tagades nii täpsete summade saamise.

E-ARVED

Täiendatud on e-arvete liidestamisvõimalusi, kus lisaks Omnivale on kaasatud ka
Telema ja Fitek.
Kliendi e-arvete info on viidud kontaktikaardile st kuvatakse kontaktikaardil kuhu klient
oma arveid soovib (panka, meilile jms).

CRM

Kliendi ja hankija objektid

Uued käsklused "Lisa kontakti kaardile müügiobjekt“ ja „Lisa kontakti kaardile
ostuobjekt“ võimaldavad uute klientide ja müüjate sisestamisel objekte paremini
seadistada. Finantsaruanded saab nüüd klientide ja müüjate lõikes osadeks jaotada.
Iga kord kui uus kliendi või müüja kontaktandmete kaart salvestatakse, luuakse
automaatselt vastavad müügi- või ostuobjektid ning sisestatakse kandesse. Objekt
luuakse sama koodi ja kontaktnumbriga ning sellele omistatakse sama eesliide.

Müügitoru

Lisatud on võimalus Müügitoru ülevaadet kasutajapõhiselt seadistada.
Lisatud on võimalus näidata Müügitorus kaustasid.

LADU

Arvete koostamine lähetusest

Nüüd saab arveid koostada otse lähetusest. Samuti on lisatud kasutajagrupi piirang,
millega on võimalik seda keelata.

DOKUMENDIMALLID

Pildi printimine

Nüüd on võimalik printida pilte JPEG formaadis nii logodena kui ka toodete piltidena.
Varasemalt olid toetatud ainult PDF ja BMP formaadid logode jaoks ning PNG formaat
toote pildiks. Praegune muudatus lihtsustab logode ja toote piltide printimist.

E-MAIL

Nüüd on võimalik välist e-maili saata turvaliste SSL meiliserverite kaudu (näiteks Gmail).

FINANTS

Objekti/koguse tulemused

Objekti/koguse tulemuste aruanne näitab nüüd kontode täisnime.

Käibemaksukoodi statistika

Käibemaksukoodi statistika aruandes saab nüüd välistada nii sissetulekuteatised kui
sularahateatised.

PÕHIVARA

Põhivarade nimekiri

Põhivarade loendi aruandele on lisatud uus filter. See klassifikaator võimaldab kasutajal
kontrollida põhivarasid liigituse alusel.

Põhivara staatus

Lisatud on kolm uut põhivara staatust:
• Kahjustunud
• Kahjustunud (kordatehtav)
• Kasutatav
See võimaldab iga põhivara staatust täpselt näidata.


Täname Teid usalduse eest!